Zoek Dumebo-DWS lid              Zoeken op deze site


Home     Publicaties     Nieuws     Login      Contact

Vereniging Leden Kwaliteitsrichtlijn Keurmerk Dak- en gevelsystemen Duurzaam bouwen Bouwpartners Veiligheid/Arbo Monteursopleiding

Metalen gevels en daken zoals het hoort !

Veilig werken


Werken op hoogte is nog steeds risicovol. Een op de zes bouwvakkers overkomt gedurende zijn werkzame leven een valongeval. Werkgevers, opdrachtgevers en gebouweigenaren hebben de plicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Daarvoor is in het kader van de Arbowet een arbeidshygiënisch regime ontwikkeld.


Welke maatregelen zijn nodig om veilig werken op daken te borgen?

“Belangrijkste punt is het veiligheidsbewustzijn. Dat de mensen die de werkzaamheden gaan uitvoeren zelf de risico’s van het werken op hoogte goed kunnen inschatten en zichzelf hier ook continue van bewust zijn. Een goede, op-maat opleiding en voorlichting zijn in dat kader cruciaal – zie hiervoor onder andere www.heightinfra.com. Daarnaast ligt er een duidelijke verantwoordelijkheid bij de opdrachtgevers. Dakrisico’s moeten in kaart gebracht, bijvoorbeeld door een DakRIE die alle risico’s van een bepaald dak vaststelt en aangeeft hoe die ‘beheerst’ kunnen worden. Een DakRIE moet bij voorkeur uitgevoerd worden door een onafhankelijke deskundige – nooit door de installateur of dakdekker. DakRIE’s worden getoetst door een register HVK – zie ook www.veiligdak.nl.”


Dumebo DWS is vertegenwoordigd in meerdere nationaal collectieve overlegorganen, zoals het Platform Preventie Valgevaar. Via dit platform wordt eveneens gewerkt aan het tot stand brengen van het BIAB, het toetsingskader voor veilig onderhoud aan gebouwen. Lees hierover op de BIAB pagina.


Eind 2010 zal TNO in opdracht van Dumebo DWS ook een specifiek onderzoek doen naar de fysieke belasting voor het verwerken van metalen dakplaten en overige daksystemen en met branchepartners naar alternatieve werkwijzen zoeken.


Downloads:


Hangbruggen.pdf

Hoogwerker.pdf

Rolsteiger.pdf

Bouwliften.pdf

Terug

Bouwlift.pdf Hangbruggen.pdf Hoogwerker.pdf Rolsteiger.pdf

Modules Dakwerk 2011


Voor 2011 gaat de Arbeidsinspectie conform de modules Dakwerk 2011 inspecties uitvoeren.

U kunt de modules via de onderstaande links downloaden.Veilig werken op hoogte


De erkende bedrijven Dumebo zorgen voor bij het uitvoeren van werkzaamheden voor de veiligheid van hun werknemers en derden .

De erkende bedrijven zijn conform het reglement van het Keurmerk dat zij,

  Leidinggevenden VCA.


Dat betekent voor:

het verplicht nemen van allerlei preventieve maatregelen.


De branche zelf heeft veiligheid en goede arbeidsomstandigheden doorlopend op haar programma. De commissie Arbo is actief

betrokken bij diverse overlegorganen in de sector, zoals:


De commissie Arbo heeft het beleidsterrein o.a. op de volgende arbo-aspecten:


Dit betekent acties op de volgende deelgebieden: