Zoek Dumebo-DWS lid              Zoeken op deze site


Home     Publicaties     Nieuws     Login      Contact

Vereniging Leden Kwaliteitsrichtlijn Keurmerk Dak- en gevelsystemen Duurzaam bouwen Bouwpartners Veiligheid/Arbo Monteursopleiding

Metalen gevels en daken zoals het hoort !

Publicaties en artikelen

Op deze pagina vindt u branchegerichte publicaties van Dumebo DWS en MDG en van derden.


Gezamenlijke nieuwsbrieven D DWS en MDG  

Staal in beeld:  Ketensymposium "Creatie van de toekomst" : samenwerking in de keten

leidt tot efficiëntere en slimmere oplossingen. Interviews met branchevoorzitters

marktontwikkelingen metaalbouw.


Artikel in Metaal en Techniek over ketensamenwerking.

Artikel Metaal & Techniek, november 2011: Constructieve veiligheid metalen gevels en

daken: Specialist Otto Kettlitz over kwaliteitsvraagstuk dak- en gevelbouw


Verschenen publicaties in vakblad Profiel nummer 2:Techniek kwaliteitsrichtlijn

                         veiligheid metalen gevels TNO onderzoek


Constructieve veiligheid metalen gevels tot 50 jaar


In het Bouwbesluit worden met verwijzing naar de NEN 6700/6702 eisen gesteld aan de veiligheid van bouwconstructies gedurende de referentieperiode. Voor industriële gebouwen is deze periode15 jaar en voor de vrijwel alle andere gebouwen 50 jaar.

Voor gevelconstructies van industriële gebouwen met een referentieperiode van 15 jaar zijn deze eisen geen enkel probleem: de toegepaste materialen in de vorm van bevestigingsregels en bevestigingsmiddelen van verzinkt staal hebben zich wat dit betreft reeds duizenden malen bewezen.

De toepassing van dergelijke materialen in andere typen gebouwen als woningen, kantoor-gebouwen, publieksgebouwen e.d. is echter relatief nieuw. Daarom bleek het wenselijk vast te stellen of verzinktstalen profielen en bevestigingsmiddelen zonder enige vorm van onderhoud ook voor een periode van 50 jaar voldoende duurzaamheid bieden om aan de betreffende eisen te kunnen voldoen.


Lees meer in publicatie Samenvatting Constructieve veiligheid


Bouwproces, energieneutraal bouwen


Hieronder vindt u een aantal artikelen, publicaties en links voor het bouwen met staal. U kunt voor informatie de website www.bouwenmetstaal.nl bezoeken.


Bouwkundige details:
Brochures van derden

Geprofileerde Staalplaat voor gevels en daken

Samenvatting Constructieve Veiligheid 15 en 50 jaar.


Disclaimer

De juistheid en de actualiteit van deze publicaties worden vooraf gecontroleerd en deze worden zo mogelijk up-to-date gehouden.

Dumebo DWS en MDG kunnen desondanks geen aansprakelijkheid aanvaarden bij intern gebruik.


Terug

Ik meld mij aan voor de nieuwsbrief

Techniek gevels en daken