Zoek Dumebo-DWS lid              Zoeken op deze site


Home     Publicaties     Nieuws     Login      Contact

© DumeboDWS

Vereniging Leden Kwaliteitsrichtlijn Keurmerk Dak- en gevelsystemen Duurzaam bouwen Bouwpartners Veiligheid/Arbo Monteursopleiding

Metalen gevels en daken zoals het hoort !

Staalsupport


Het digitale staalinformatiesysteem van Bouwen met Staal biedt voor de ontwerpers en aannemingsbedrijven een veelvoud aan informatie.

Staalsupport biedt hulp bij het ontwerpen en uitvoeren van stalen draagconstructies in de bouw.

Staalsupport biedt antwoord op veel gestelde, actuele vragen uit de Nederlandse ontwerp-, bouw- en toetsingspraktijk over onder meer:

dimensioneren, verbindingen, brand, materiaal, duurzaamheid en Uitvoering.


Snel een antwoord
Zoeken in het systeem kan op trefwoord(en) óf op categorie.

Klik op 'Start zoeken' en de relevante vragen en antwoorden verschijnen op uw scherm.Eurocodes


Wat is de Eurocode?
De Eurocode is een initiatief van de Europese commissie om een uniforme technische regelgeving op te zetten voor het ontwerp van

gebouwen en infrastructuur. De nieuwe regelgeving moet de verschillende regelgevingen van de EU-lidstaten vervangen.
In 1990 heeft de Europese commissie de Europese Commissie voor Normalisatie (Comite Europeen de Normalisation afgekort CEN, in Brussel) de opdracht gegeven de Eurocodes te ontwikkelen, in te voeren en actueel te houden.
De technische commissie van CEN genaamd "CEN/TC 250 Structural Eurocodes" is verantwoordelijk voor alle Eurocodes.
De Eurocode is niet één boekwerk maar bestaat uit een verzameling van normen.

Ga naar de pagina Eurocodes voor gedetailleerde informatie.
Bouwen met Staal


De stichting Bouwen met Staal is de landelijke organisatie voor het gebruik van staal in de bouw.

De stichting wil alle partijen in de bouw - van opdrachtgevers tot en met toeleveranciers - ondersteunen bij het toepassen van staal.

De activiteiten zijn zo veel mogelijk toegesneden op staaltoepassingen in de industriebouw, utiliteitsbouw, woningbouw en infrastructuur.

Ga naar http://www.bouwenmetstaal.nl voor metalen gevels en daken van Bouwen met Staal voor service, tools en publicaties.

 


Publicaties bij Bouwen met Staal


Bouwen met Staal geeft tal van eigen publicaties uit, zoals het vakblad 'Bouwen met Staal', studieboeken voor het onderwijs, vakgerichte literatuur voor onder meer constructeurs en brochures voor bijvoorbeeld opdrachtgevers en architecten.

Ook zijn via Bouwen met Staal relevante publicaties van andere organisaties te koop, zoals van SBR.

Op www.bouwenmetstaal.nl worden alle recent verschenen publicaties of nieuwe aanbiedingen getoond.Staalfederatie


METAAL VERBINDT

De Staalfederatie is een platform voor metaalhandelaren en hun stakeholders, met als doel het onderhouden van relaties en het uitwisselen en vergroten van kennis. De Staalfederatie vertegenwoordigt de metaalhandel bij algemene overkoepelende thema's.

Dumebo DWS onderhoudt een actieve relatie met de Staalfederatie.

Op de website van de Staalfederatie treft u veel informatie aan, waaronder “Eurometal Nieuws”, branchebarometer, etc.Metanet


Welkom bij Metanet.nl, het portaal voor metaal.

Metanet.nl geeft u direct toegang tot de kennisbanken van een groot aantal bekende brancheorganisaties en verenigingen uit de metaalsector.

Betrouwbare technische informatie, publicaties, normen, beeldmateriaal en een grote verscheidenheid aan tools en opleidingen.

U hoeft niet verder te zoeken, alles is eenvoudig en kostenloos beschikbaar via Metanet.nl.

Onderwerpen met uitgebreide informatie over o.a.:

Kiezen voor metaal:

• materialen                          • conservering

• bouwfysica                          • constructie

• kosten                                  • technieken

• esthetiek                             • transport

• veelzijdigheid                     •  verbinden

• veiligheid                            •  verwerkenBranchevereniging MDG

MDG vertegenwoordigt een ruime meerderheid van de bedrijven uit de dak- en gevelbranche in Nederland en België.

Binnen de vereniging is de markt vertegenwoordigd in drie zogenaamde ‘bloedgroepen’:


Dumebo DWS heeft met MDG een gespecialiseerd overlegplatform over o.a. innovaties, toepassingen, kwaliteit en de Kwaliteitsrichtlijn

Metalen Gevels en Daken.

Cluster Bouw van de Metaalunie

Binnen de Metaalunie bestaat het overlegplatform “Cluster Bouw”. De branchemanagers van de aan de bouwketen gerelateerde branches

voeren periodiek overleg over meerdere actuele aspecten uit de keten, zoals:

Deze branches zijn de SNS (Samenwerkende Nederlandse Staalbouw), MDG, NHI (Nederlandse Hekwerkindustrie), Romazo (fabrikanten / leveranciers van zonweringen)Terug

De Europese Aanbestedingsrichtlijn


Europees aanbesteden is bijna onmogelijk als niet alle inschrijvers kunnen werken vanuit eenzelfde basis voor het construeren van grote werken. Daarom moeten constructieberekeningen van werken waarop de Aanbestedingsrichtlijn van toepassing is (aanneemsom > 5,278 miljoen euro), gebaseerd zijn op de Eurocodes zodra deze, met de nationale bijlagen, van kracht zijn.Wat gaat er veranderen?


De grote winst van deze overgang is dat overal in Europa dezelfde methodiek gehanteerd gaat worden.

Dat vergemakkelijkt het werk van constructeurs in heel Europa. Dat elk land nog wel zijn eigen nationale bijlagen mag hanteren, moet worden gezien als een tijdelijke concessie die na verloop van tijd zal verdwijnen.


Lees meer in de brochure Eurodes (pdf-bestand).