Zoek Dumebo-DWS lid              Zoeken op deze site


Home     Publicaties     Nieuws     Login      Contact

Vereniging Leden Kwaliteitsrichtlijn Keurmerk Dak- en gevelsystemen Duurzaam bouwen Bouwpartners Veiligheid/Arbo Monteursopleiding

Metalen gevels en daken zoals het hoort !

Toelichting Richtlijn Bouwproducten


89/106/EEG; 93/68/EEG; 94/611/EEG


Deze algemene richtlijn heeft betrekking op het in de handel brengen van alle voor de bouw bestemde producten.

Dit zijn producten die “blijvend deel uit maken van bouwwerken, gebouwen of kunstwerken”. Voorbeelden zijn metalen gevel- en dakpanelen, bakstenen, beveiligingsinstallaties.

Onder deze richtlijn vallen ook machines die deel uitmaken van een bouwwerk, zoals energie- en verwarmingsinstallaties, automatische

Deuren, etc.


Bouwproducten moeten zodanige eigenschappen bezitten, dat de gebouwen waarin deze verwerkt, gemonteerd, toegepast of geïnstalleerd worden, voldoen aan een aantal fundamentele eisen m.b.t.:

Omzetting in Nederland is gebeurd met een gewijzigd Bouwbesluit dat op 31 december 1991 is gepubliceerd.  Aanvullingen en wijzigingen op dit Bouwbesluit: zie de relevante publicaties in het Staatsblad of op website www.minvrom.nl

Past u de Dumebo DWS kwaliteitsrichtlijn toe, dan voldoet u aan de Europese Richtlijnen, eisen en normen op het gebied van metalen gevels en daken.Onderstaande bestanden zijn gratis te downloaden vanaf www.krl-metaalbouw.nlDe Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken is gerelateerd aan het Bouwbesluit.

De daaruit voortvloeiende bepalingen zijn opgenomen in de Kwaliteitsrichtlijn.Terug