Zoek Dumebo-DWS lid              Zoeken op deze site


Home     Publicaties     Nieuws     Login      Contact

© DumeboDWS

Vereniging Leden Kwaliteitsrichtlijn Keurmerk Dak- en gevelsystemen Duurzaam bouwen Bouwpartners Veiligheid/Arbo Monteursopleiding

Metalen gevels en daken zoals het hoort !

                    Missie en activiteiten

Dumebo DWS streeft naar de versterking van de positie van de specialistische aannemers en montagebedrijven van metalen gevel- en daksystemen, hun diensten en producten. Tevens stimuleren wij het continue proces- en productie-innovatie in de markt.

De vier pijlers van de DUMEBO DWS zijn:


Belangenbehartiging

De DUMEBO DWS komt op voor de belangen van haar leden. Dit zijn leveranciers en montagebedrijven van vele typen gevelelementen. Ook zijn zogenaamde DUMEBO DWS bouwpartners bij ons aangesloten. Dit zijn bedrijven die producten of diensten aan DUMEBO DWS-leden leveren.
Klik hier voor een overzicht van alle bij de DUMEBO DWS aangesloten bedrijven.


Voorlichting en promotie

Onze vereniging draagt zorg voor continue vernieuwingen in en promotie van de metalen dak- en gevelbranche. Door het DUMEBO DWS-Keurmerk is bekendheid van de DUMEBO DWS in de markt ontstaan. Zowel de professionele markt, als ook de particuliere markt en hun belangenorganisaties, weten de DUMEBO DWS als voorlichtingscentrum te vinden.
Alle activiteiten van de DUMEBO DWS en haar bedrijven worden intensief gecommuniceerd. (zie ook Publicaties & Pers)


Scholing, onderzoek, opleiding en kennisoverdracht

We bieden de DUMEBO DWS-lidbedrijven  bij- en nascholing aan en we zetten ons in voor gerichte kennisoverdracht en andersoortige informatievoorziening. Dankzij onderzoek en nauwe contacten met diverse overheidsinstanties en branchegerelateerde organisaties en bedrijven, zijn we in staat om verenigingoverstijgend kennis en ervaring uit te wisselen.


Beheer van het Keurmerk Dumebo DWS

Als belangenorganisatie waken we over de kwaliteit van de producten en diensten van DUMEBO DWS-leden. Ons uiteindelijke doel is kort maar krachtig: zorgen dat de afnemers van metalen gevel- en daksystemen kwaliteit krijgen. Hiervoor volgen de DUMEBO DWS-leden onze adviezen op en houden zij zich aan de Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken.

Terug