Zoek Dumebo-DWS lid              Zoeken op deze site


Home     Publicaties     Nieuws     Login      Contact

Vereniging Leden Kwaliteitsrichtlijn Keurmerk Dak- en gevelsystemen Duurzaam bouwen Bouwpartners Veiligheid/Arbo Monteursopleiding

Metalen gevels en daken zoals het hoort !

Wat doet Dumebo DWS voor haar leden?


Dumebo DWS is een brancheorganisatie van de Koninklijke Metaalunie, de grootste belangenbehartiger van metaalbranches in Nederland.


Dumebo DWS ondersteunt innovaties. Wij  laten onderzoek uitvoeren naar duurzaamheid en levensduur van gevels en leveren een bijdrage aan het opstellen van uniforme richtlijnen. Wij doen dit in samenwerking met branchegenoten in binnen- en buitenland en met vooraanstaande instituten.


Dumebo DWS heeft een dagelijks bestuur met meerdere commissies welke specifieke deeltaken en projecten hebben.

De vereniging wordt ondersteunt door het secretariaat, dat bij de Koninklijke Metaalunie ressorteert.Voordelen DUMEBO DWS-lidmaatschap

Dumebo Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken

De basis van het DUMEBO DWS-Keurmerk, maatgevend voor de branche.

Dumebo DWS Keurmerk

Een herkenbare vertaling van de kwaliteit van onze leden.

Promotie en communicatie

Branche- en productpromotie via diverse media en publicaties.

Branchepositionering

Het nastreven van een gezonde marktpositie van de leden in de bouwkolom en deelname in overlegplatforms.

Lobby

Beïnvloeding van de marktstructuur en politieke organisaties op het gebied van wet- en regelgeving zelf en/of

via de Koninklijke Metaalunie.

Kennis- en informatieoverdracht

Ontwikkelingen signaleren, branchegerichte onderzoeken en innovatietrajecten.

Leden informeren o.a. via de Dumebo DWS nieuwsbrief

Service

Eigen DUMEBO DWS-leveringsvoorwaarden en inkoop- en verkoopvoorwaarden.

Samenwerking

Het nastreven van gelijkluidende belangen.

Netwerk

Sociaal onderling contact tussen ondernemers in de branche.


Resumerend


Voor onze leden zorgen we voor:Terug