Zoek Dumebo-DWS lid              Zoeken op deze site


Home     Publicaties     Nieuws     Login      Contact

© DumeboDWS

Vereniging Leden Kwaliteitsrichtlijn Keurmerk Dak- en gevelsystemen Duurzaam bouwen Bouwpartners Veiligheid/Arbo Monteursopleiding

Metalen gevels en daken zoals het hoort !

Kwaliteitseisen


Standaard (al of niet gecoate) geperforeerde verzinkte staalplaat is, zonder nabehandeling, ongeschikt voor buitentoepassing dan wel voor toepassing bij agressieve binnencondities.

Uit onderzoek aan metalen gevels van meer dan 20 jaar oud blijkt dat het correct uitvoeren van de detailleringen, met name wat betreft het voorkomen van staand of ingesloten water/vocht en wat betreft het minimaliseren van de vochtbelasting in de spouw, minstens zo belangrijk is voor de duurzaamheid als de kwaliteit van de toegepaste materialen.


Richtlijnen voor tussenprofielen

Onder tussenprofielen worden Omega-, Z-, Sigma-profielen etc. verstaan waaraan de metalen gevel-afwerking c.q. de metalen dakhuid wordt bevestigd en die als functie hebben de krachten op deze afwerking over te dragen op de achter- resp. onderliggende constructie. Gewoonlijk zullen de tussen-profielen zich in de spouw bevinden.

Bij spouwloze gevel- c.q. dakconstructies zullen deze zich echter gewoonlijk in een isolatielaag bevinden.

Tussenprofielen in een gevel- en dakconstructie worden over het algemeen beoordeeld als moeilijk inspecteerbaar en onderhoudbaar. Derhalve wordt ervan uitgegaan dat de toe te passen profielen zo duurzaam worden uitgevoerd dat deze gedurende de referentieperiode voldoende sterk blijven zonder enige vorm van onderhoud (zie ook Paragraaf 2.3 van deze Richtlijn).

Onderstaande lijst van genoemde materialen is niet uitputtend. Alternatieven zijn mogelijk indien deze minimaal gelijkwaardig zijn en dit wordt aangetoond.


Conditie Referentieperiode

15 jaar 50 jaar

--------------------------------------------------------------------------------------

Droog** **

> 15 km vanaf kust Materiaaltype 1* Materiaaltype 1*

< 15 km vanaf kust Materiaaltype 1* Materiaaltype 1*

Vochtig****

> 15 km vanaf kust Materiaaltype 1* Materiaaltype 2**

< 15 km vanaf kust Materiaaltype 1* Materiaaltype 3***

--------------------------------------------------------------------------------------

* Materialen die vallen onder type 1 zijn:** Materialen die vallen onder type 2 zijn:

*** Materialen die vallen onder type 3 zijn:

**** Wat onder droge en vochtige condities wordt verstaan, kan worden ontleend aan onderstaande geveldoorsnede:


Bovenstaande materialen kunnen worden toegepast onder de volgende voorwaarden:

  1. De materialen zijn op de juiste wijze geproduceerd en gevormd rekening houdende met hun (beperkte) flexibiliteit;
  2. Contactcorrosie wordt voorkomen;
  3. Detailleringen zijn waterdicht uitgevoerd zodat via deze aansluitingen geen lekwater in de spouw kan stromen;
  4. De binnenzijde van de constructie-opbouw is luchtstromingsdicht en dampremmend uitgevoerd zodat condensatie in de spouw wordt geminimaliseerd;
  1. Eventueel vocht in de spouw door onderkoelingscondensatie of enige regendoorslag kan vrij afstromen naar buiten toe (in dit kader kan het met name bij daken gewenst zijn een waterkerende/waterdichte dampdoorlatende folie toe te passen);
  2. De toegepaste gevel- c.q. dakconstructie voldoet aan de ‘Kwaliteitsrichtlijn voor metalen gevels en daken’;
  3. Er is geen sprake van een extra belastend milieu als gevolg van locale omstandigheden;
  4. Ophoping van vuil en/of vocht in aansluitingen en detailleringen wordt voorkomen;
  5. Bij de toepassing van verzinktstaal onder vochtige omstandigheden dient de nominale dikte van het staal te worden beperkt tot maximaal 1,5 mm; bij staal beschermd met een aluminiumzink-laag bedraagt de maximale dikte onder deze omstandigheden 1,25 mm.


Opmerkingen:


Uit onderzoek aan metalen gevels van meer dan 20 jaar oud blijkt dat het correct uitvoeren van de detailleringen, met name wat betreft het voorkomen van staand of ingesloten water/vocht en wat betreft het minimaliseren van de vochtbelasting in de spouw, minstens zo belangrijk is voor de duurzaamheid als de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Voor meer informatie en een nadere onderbouwing van deze Richtlijn zie TNO-rapport 034-DTM-2010-02582

‘Beoordeling duurzame veiligheid van stalen gevels; Fase III: Inspecties en levensduur-voorspelling’ 2010 (op aanvraag beschikbaar).


Terug