Zoek Dumebo-DWS lid              Zoeken op deze site


Home     Publicaties     Nieuws     Login      Contact

Vereniging Leden Kwaliteitsrichtlijn Keurmerk Dak- en gevelsystemen Duurzaam bouwen Bouwpartners Veiligheid/Arbo Monteursopleiding

Metalen gevels en daken zoals het hoort !

Bewust omgaan met de omgeving


Dat geldt ook voor gevels en daken: energiebewust of energieneutraal bouwen.


Wij leven in een tijd, waar wij ons moeten bezinnen op onze ecologische erfenis. Dat vraagt vooral om verantwoord denken en handelen.  Dumebo DWS is zich bewust van haar verantwoordelijkheid en sturende/coachende rol en levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van slimme, toekomstgerichte bouwmethoden.


Dumebo DWS leden hebben de oplossing


Uitdragen in:

Nu weet u dat er nog aanvullende keuzes te maken zijn. Samen met Dumebo DWS kan dat uw aansporing zijn om duurzaam te gaan bouwen.


Wij dagen u daar ook in uit om samen aan deze overige criteria te voldoen.Informatieve documenten
Terug