Zoek Dumebo-DWS lid              Zoeken op deze site


Home     Publicaties     Nieuws     Login      Contact

Vereniging Leden Kwaliteitsrichtlijn Keurmerk Dak- en gevelsystemen Duurzaam bouwen Bouwpartners Veiligheid/Arbo Monteursopleiding

Metalen gevels en daken zoals het hoort !

Criteria voor Duurzaamheid


Samen met haar partners  bouwt Dumebo DWS aan een verantwoorde wijze om


Op basis van de algemeen aanvaarde richtlijnen van duurzaamheid bieden de Dumebo DWS leden al geruime tijd goede, kwalitatieve en  uitgekiende oplossingen hiervoor.  Maar dat is in deze tijd niet genoeg, vinden wij en we werken daarom nauw samen met overheden en organisaties om het duurzaamheidaspect verder uit te bouwen.

Zo zal in 2010 de CO2-voetprint van de branche in zijn totaliteit en die van het individuele bedrijf worden bepaald en worden ingebracht voor het opmaken van de MRPI’s (Milieugerelateerde product risico’s  inventarisaties) .


Het kleiner maken van onze ecologische voetafdruk is dus een taak die wij samen met u zullen uitvoeren.

U stelt de eisen voor duurzaamheid, de branche acteert volgens deze eisen.


Verantwoording van materialen voor metalen gevels en daken ten aanzien van duurzaamheid
Voldoen aan inkoopcriteria

Duurzaamheidaspecten

Technische levensduur *)

Cradle to cradle

Staal, corten staal A

Nog niet bepaald

Duurzaam, mits juist toegepast

15-50 jaar

100% recyclebaar

Staal, thermisch verzinkt

Nog niet bepaald

Zeer duurzaam, zink is een natuurlijk product en kost relatief weinig energie om te produceren

25-55 jaar, afhankelijk corrosieklasse

100% recyclebaar

Staal, delta verzinkt en gecoat

Nog niet bepaald

Zeer duurzaam, afhankelijk van toplaag zelfs onderhoudsvrij

> 20 jaar **

98% recyclebaar

Aluminium

Nog niet bepaald

Zeer duurzaam, wordt reeds veelvuldig gerecycled. Voor recycling is 5% van de nergie nodig vergeleken met de producten uit ruwe grondstof.

> 50 jaar

100% recyclebaar

*)   zie voor uitgebreide materialentoepassingenmatrix in de Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken

**) afhankelijk van de gekozen kwaliteit

Terug