Zoek Dumebo-DWS lid              Zoeken op deze site


Home     Publicaties     Nieuws     Login      Contact

Vereniging Leden Kwaliteitsrichtlijn Keurmerk Dak- en gevelsystemen Duurzaam bouwen Bouwpartners Veiligheid/Arbo Monteursopleiding

Metalen gevels en daken zoals het hoort !

Bouwpartners Dumebo DWS

Zie voor gedetailleerde informatie over de bouwpartners pagina Toeleveranciers

Samenwerken in de bouwketen


Dumebo DWS, de bouwpartners, en u als opdrachtgever


Kwaliteit kan alleen als er binnen de keten overleg plaatsvindt over gebruikte materialen en materieel.

Dumebo DWS kent als vereniging “buitengewone leden”, met wie overleg gevoerd wordt om de kwaliteitseisen uit de “Kwaliteits-

Richtlijn Metalen Gevels en Daken” te borgen en innovaties door te voeren.


Het ontwerpen, monteren en opleveren leveren van hoog  kwalitatieve metalen gevels en daken vergt kennis en vakbekwaamheid.


Op deze pagina treft u informatie aan die de Dumebo DWS bouwpartners samen brengen voor hoog kwalitatieve metalen gevels en daken.


Toeleveranciers: de buitengewone leden van Dumebo DWS


Partnerorganisaties: de organisaties uit de bouwketen waarmee kennis wordt gedeeld.


Alle benodigde kennis en informatie over en voor metalen gevels en daken wordt zo voor u ontsloten.


Terug