Zoek Dumebo-DWS lid              Zoeken op deze site


Home     Publicaties     Nieuws     Login      Contact

Vereniging Leden Kwaliteitsrichtlijn Keurmerk Dak- en gevelsystemen Duurzaam bouwen Bouwpartners Veiligheid/Arbo Monteursopleiding

Metalen gevels en daken zoals het hoort !

Lidmaatschap


Beëindiging lidmaatschap


Het verenigingsjaar loopt van januari t/m december.

Opzegging van het lidmaatschap dient u via een aangetekend schrijven aan het secretariaat te melden.

Hierin zegt u uw lidmaatschap op met inachtneming van de opzegtermijn van 3 maanden, zoals dat vermeld is in de statuten van de vereniging en tegen het einde van het kalenderjaar.


Let op:

Beëindiging van het lidmaatschap heeft niet automatisch tot gevolg dat een lidmaatschap van de Koninklijke Metaalunie ook wordt beëindigd. Opzegging hiervan dient u bij de Koninklijke Metaalunie zelf te doen met in achtneming van de regels die daar volgens de statuten voor gelden. Wij verwijzen u hiervoor naar www.metaalunie.nl


Met het opzeggen van uw lidmaatschap gaat u akkoord met het feit dat u direct na afloop van uw lidmaatschap alle vermeldingen - inclusief logo’s - van documenten en uw website verwijdert en niet meer gebruikt. Tevens verliest u het recht om gebruik te maken van overeengekomen verenigings-afspraken, zoals keurmerk, kwaliteitsrichtlijn, etc. Publiekelijk openbaar gestelde afspraken of uitingen mag u blijven gebruiken.


Terug